من را یک لبخند به اینجا رساند و تو نیز با من همراه شدی و در این راه جان‌فرسا مرا همراهی کردی. من و تو به یک لبخند عاشق شدیم و همراه... و راهمان را پیدا کردیم، ما خود را به او سپردیم که هرجا می‌خواهد ما را ببرد...


ناشر سوره مهر
نویسنده
قالب رمان و داستان
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اعتقادی-کلامی ، فلسفی
رده سنی دانشجویی ، متوسطه دوره دوم ، بزرگسال