کتاب واقعا روان و شیواست. به راحتی در زمان کم می شود تمامش کرد. کتاب مضمون خوبی به عنوان مردانگی های یک نوجوان که می خواهد تمام کاستی های خانواده خودش را کامل کند. مخدومی از نوجوانی خود این شخصیت را الهام گرفته است. اما نکته ی منفی آن که باغث می شود این مضمون خوب تضعیف شود تک بعدی بودن شخصیت های داستان است.آدم های طرف شاه کاملا دراکولا و آدم های انقلابی تقریبا فرشته. از شخصیت ها فقط صحنه های تکراری می بینیم. مدرسه فقط کتک ناظم و اعتراضات همین.


ناشر
نویسنده
قالب رمان و داستان
روح حاکم ماجراجویی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع دفاع مقدس
رده سنی متوسطه دوره اول
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)