ناشر
نویسنده محمدرضا سرشار
روح حاکم اخلاقی عارفانه
جغرافیای کتاب ایران
موضوع تربیتی-اخلاقی
رده سنی کودک دبستانی ، متوسطه دوره اول
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)