ناشر درس هایی از قرآن
نویسنده محسن قرایتی
قالب رساله علمی
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اعتقادی-کلامی
رده سنی متوسطه دوره اول ، متوسطه دوره دوم
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)