داستانی در مورد برتری های نژادی


ناشر
نویسنده
قالب رمان و داستان
روح حاکم اخلاقی عارفانه
جغرافیای کتاب اروپا
موضوع تربیتی-اخلاقی
رده سنی کودک دبستانی
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)