داستانی در مورد اینکه اسباب و امکانات ما برای رفع مشکلات دیگران است


قالب رمان و داستان
روح حاکم اخلاقی عارفانه
جغرافیای کتاب اروپا
موضوع تربیتی-اخلاقی
رده سنی کودک دبستانی
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)