ارمیا داستانی جذاب از جوانی که در آخرین لحظات دفاع مقدس و پیش از آتش بس از کاروان شهدا جا می ماند و بعد از بازگشت به شهر، از خود و شهرش می گریزد و به ناکجا آبادی پنهان شده در دل کوه پناه می برد


ناشر افق
نویسنده رضا امیرخانی
قالب رمان و داستان
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اجتماعی-فرهنگی ، دفاع مقدس ، انقلاب اسلامی