داستان روایت خوبی دارد. خواننده را وا می دارد تا داستان را به اتمام برساند.مضمون خوبی برای مبارزه با ظلم دارد.مضمون دیگری برای اولویت های خواسته و آرزوهای انسانی بیان می کند که مضامینی عرفانی خوبی دارد.شمارا به فکر وا میدارد تا فکر کنید اگر فقط 3 آرزو می توانستید بکنید اولویتتان چه بود؟.


ناشر
نویسنده فریبا کلهر
قالب رمان و داستان
روح حاکم طنز ، ماجراجویی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع تربیتی-اخلاقی
رده سنی متوسطه دوره اول
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)