ناشر
نویسنده محمدرضا سرشار
قالب رمان و داستان
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اجتماعی-فرهنگی
رده سنی کودک دبستانی ، متوسطه دوره اول
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)