داستان بسیار قوی برای اینکه کتاب را روی زمین نگذاری.شخصیت ها بسیار خوب پرداخته شده اند و شخصیت ها چند بعدی هستند و به خوبی به موضوع رفاقت و پشت نکردن به یکدیگر می پردازد.برای تخریب پهلوی بسیار شیوه ی خوبی را انتخاب کرده است.


ناشر
نویسنده
قالب رمان و داستان
روح حاکم ماجراجویی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع انقلاب اسلامی
رده سنی متوسطه دوره دوم
جنسیت اولویت اول آقایان
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)