طراحی جذاب، جلد و صفحات رنگی


ناشر
نویسنده
قالب رمان و داستان
روح حاکم ماجراجویی
جغرافیای کتاب اروپا
موضوع تربیتی-اخلاقی
رده سنی کودک دبستانی
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)