روح حاکم تخیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اجتماعی-فرهنگی ، تاریخی
رده سنی متوسطه دوره اول ، متوسطه دوره دوم
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)