ناشر
نویسنده
قالب رمان و داستان
روح حاکم تحلیلی ، احساسی عاشقانه
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اعتقادی-کلامی ، اجتماعی-فرهنگی
رده سنی دانشجویی ، بزرگسال