ناشر
نویسنده
قالب مهارتی آموزشی
روح حاکم تحلیلی
موضوع روان شناختی
رده سنی بزرگسال
جنسیت اولویت اول خانم ها
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)