"داستان از سال 1815 در فرانسه شروع میشود جایی که ادموند دانتس از سفر دریایی بازگشته ایت و ماجرای مردن ناخدا و جانشینی اش را برای صاحب کشتی تعریف میکند دانتس نامزد دختری به نام مرسدس است که پسر عموی او فرنان موندگو عاشق اوست و از بودن آن دو با هم ناراحت است همین موضوع زمینه را برای دسیسه چینی او فراهم میکند. دو شخصیت در داستان به فرنان کمک میکنند و نامه ای به دادستان مینویسند مبنی بر اینکه دانتس از عوامل ناپلئون و خائن است. پس از اینکه نامه به دست دادستان میرسد دانتس را در دادگاه احظار میکند و او تعریف میکند که ناخدای کشتی وصیت کرده که به جزیره ای برود که ناپلئون در آن بوده و بسته ای را تحویل دهد و بسته ای را به فردی در فرانسه برساند. دادستان به بی گناهی او پی می برد ولی زمانی که درب بسته را می گشاید می فهمد که نامه ای از طرف ناپلئون به پدرش است به همین جهت نامه را می سوزاند و دانتش را به زندانی مخوف می فرستد. دانتس از همه جا بی خبر به زندان می افتد و بعد از سال ها پدری روحانی که او نیز در زندان بود با حفر نقب به سلول او می آید و چیز های زیادی به دانتش می آموزد و در آخر نقشه گنجی را به او میدهد. پدر روحانی پس از اینکه دانتس می گوید از آن برای انتقام می خواهد استفاده کند از گفتن نقشه گنج به او ابراز پشیمانی میکند. پدر در زندان میمیرد و او از زندان فرار میکند و گنج را می یابد و به انتقام افرادی که باعث شدند او به زندان بیافتد می رود."


ناشر
نویسنده
قالب رمان و داستان
روح حاکم ماجراجویی
جغرافیای کتاب اروپا
موضوع اجتماعی-فرهنگی ، تاریخی
رده سنی متوسطه دوره اول ، دانشجویی ، متوسطه دوره دوم
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)