ناشر شهرستان ادب
نویسنده علی اصغر عزتی پاک
قالب داستان کوتاه
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اعتقادی-کلامی
رده سنی کودک دبستانی ، متوسطه دوره اول
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)