ناشر
نویسنده
قالب رمان و داستان
روح حاکم تخیلی ، ماجراجویی
جغرافیای کتاب اروپا
موضوع علمی
رده سنی متوسطه دوره اول
جنسیت اولویت اول آقایان
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)