سرزمین پارله آن، پر از اهریمن ها و موجودات عجیب، جادوگران و معابد، طبیعتی که ممکن است موجودی در آن در کمین انسانی نشسته باشد. سلحشوران و فرمانروای پارله آن در این سرزمین به دنبال شکار اهریمن ها و نجات مظلومان اند. پدر فرتیاد عضوی از این گروه و از همراهان صمیمی فرمانروا پارسامین است. فرتیاد یک توانایی خاص دارد و به کمک آن راز شعبده باز دوره گردی که در میدان روستاست را برای خواهرش بازگو می کند. بی خبر از اینکه خواهرش این راز را برملا و شعبده باز را عصبانی می کند. خواهر فرتیاد ناپدید شده است. و او خود را مسئول این اتفاق می داند. آمدن سلحشوران فرمانروا به روستا با دزدیده شدن خواهر فرتیاد همزمان است. و این آغاز سفری پر ماجرا برای کشف راز دزدیده شدن خواهر فرتیاد و گروه پیچک سرخ است


ناشر افق
نویسنده سیدعلی خواسته
قالب رمان و داستان
روح حاکم تخیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع
رده سنی متوسطه دوره اول ، متوسطه دوره دوم
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب زیاد (بالای 300 صفحه)