قالب رمان و داستان
روح حاکم تخیلی
جغرافیای کتاب ایران
رده سنی متوسطه دوره اول ، متوسطه دوره دوم
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب زیاد (بالای 300 صفحه)