مجموعه اشعار قیصر امین پور برای نوجوانان اشعاری برای تلطیف روح نوجوان و آموزش ایشان


ناشر
نویسنده
قالب شعر
روح حاکم احساسی عاشقانه
جغرافیای کتاب ایران
موضوع تربیتی-اخلاقی
رده سنی کودک دبستانی ، متوسطه دوره اول
کتاب ماه مهر 1396