اما این کتاب داستان نوجوانی به نام سیاوش است که همراه یک پیر مرد و پیرزن در یک مسافرخانه بین راهی زتدگی می کند. مردی نابینا با پرداخت پ.ل به زن و مرد آنها را مجاب می کند که سیاوش را به او بسپارند. سیاوش با پیرمرد نابینا همراه می شود و درگیر ماچرایی پیچیده. سیاوش متوجه می شود که پیرمرد جاودگری است که می خواهد با استفاده از ماموریتی که به او داده به اهداف شوم خود برسد. در آخرین لحظات تصمیم می گیرد مسیر خود را از پیرمرد (ماگوی جادوگر جدا کند.) به قلب غاری پناه می برد و صدایی آرام بخش او را به سرزمینی و سرنوشتی عجیب رهنمون می شود.


ناشر موج
نویسنده آرمان آرین
قالب رمان و داستان
روح حاکم تخیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع
رده سنی متوسطه دوره اول ، متوسطه دوره دوم
جنسیت اولویت اول آقایان
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)