از نخلستان تا خیابان را باید خواند. باید شعرهایش را لمس کرد. این کتاب مثل بقیه کتاب ها نیست. نمی‌شود همین طوری برش داری و یک شعرش را بخوانی و بعد بیندازیش یک گوشه. باید با شعرهایش قدم به قدم جلو بروی. باید از نخلستان های گذشته شروع کنی و کم کم نزدیک خیابان‌های حال شوی


ناشر
نویسنده
قالب رمان و داستان
روح حاکم تحلیلی ، اخلاقی عارفانه
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اجتماعی-فرهنگی
رده سنی دانشجویی ، متوسطه دوره دوم ، بزرگسال