یک مجموعه ای انتشارات افق کار کرده به نام داستان فکر ایرانی یک تاریخ اندیشه بسیار خوشخوان است که از ابتدای تاریخ مکتوب ایزان تا عصر مشروطه امتداد دارد در نه جلد این کتاب یک نمونه عالی است برای قدم اول و آشنا کردن با جریان های فکری تاریخ ایران، اعم از فلسفه کلام فقه عرفان ریاضیات و نجوم و البته بیان حواشی سیاسی اجتماعی تاریخ ایران


ناشر
نویسنده
قالب رساله علمی
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع فلسفی ، اجتماعی-فرهنگی ، تاریخی
رده سنی دانشجویی ، متوسطه دوره دوم
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)