یک مجموعه ای انتشارات افق کار کرده به نام داستان فکر ایرانی یک تاریخ اندیشه بسیار خوشخوان است که از ابتدای تاریخ مکتوب ایزان تا عصر مشروطه امتداد دارد در نه جلد این کتاب یک نمونه عالی است برای قدم اول و آشنا کردن با جریان های فکری تاریخ ایران، اعم از فلسفه کلام فقه عرفان ریاضیات و نجوم و البته بیان حواشی سیاسی اجتماعی تاریخ ایران


ناشر
نویسنده