کتاب به یکی از رویداد تاریخی حدفاصل سال های 1850 تا 1930 میلادی در آمریکا اشاره دارد. در آن سال ها کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست شهری بعد از مدتی نگه داری در پرورشگاه ها به مناطق روستایی فرستاده می شدند تا روستاییانی که به ایشان نیاز داشتند سرپرستی آنها را بر عهده گیرند. نهضتی که توسط یک کشیش بنیان گذاری شد. قطارهایی که کودکان بی سرپرست شهری را حمل می کرد، قطار یتیمان می گفتند. اما داستان در مورد دختری به نام هیتی است که در 6 سالگی پدر و مادر و برادرش را در یک جادثه آتش سوزی از دست داده است. 6 سال در پرورشگاه می ماند و بعد سوار قطار یتیمان به نبراسکا می رسد. آنجا مزرعه داری بنام هنری سرپرستی او را بر عهده می گیرد. هنری و الیزابت زوج جوانی هستند که به تازگی هر دو فرزند خود را از دست داده اند و الیزابت بدلیل این فقدان دچار پریشانی روجی شده است. هیتی وفتی پا به مزرعه هنری می گذارد مدام نگران است که او را به عنوان خدمت کار به کارهای سخت بگمارند و از طرف دیگر الیزابت رفتار بسیار سردو توهین آمیزی با او دارد. اما به مرور زمان هیتی و الیزابت رابطه ای گرم و دوستانه تشکیل می دهند و در پایان هنری سرپرستی دوست هیتی (که در پرورشگاه هم تحتی او بود) را نیز بر عهده می گیرد و هیتی برای اولین بار دارای خانواده می شود.


ناشر افق
نویسنده
قالب
روح حاکم
جغرافیای کتاب آمریکای شمالی
موضوع اعتقادی-کلامی ، اجتماعی-فرهنگی ، تاریخی
رده سنی
جنسیت اولویت اول خانم ها
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)