جلد هفتم از مجموعه داستان فکر ایرانی است که به دوران صفویه می پردازد. این جلد با بحثی پیرامون سرزمین و ملت ایران شروع می شود و مولف ریشه های تاریخی مفهوم ایران را می کاود. اینکه از چه زمانی سرزمینی به نام ایران و از چه تاریخی ملتی به نام ایرانیان شکل می گیرد. همچون مباحث پیشین از پیشینه باستانی ایران تجلیلی به عمل می آید و جالب تر آنکه اندیشه سیاسی ایرانیان باستان را هم دسته بندی می کند.


ناشر افق
نویسنده
قالب رساله علمی
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع فلسفی ، اجتماعی-فرهنگی ، تاریخی
رده سنی دانشجویی ، متوسطه دوره دوم
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)