بیدی شانس، دختر 11 ساله و نابغه ای است که در اثر یک تصادف پدر و مادر خود را از دست می دهد. این کتاب داستان به آرامش رسیدن و پذیرش این حادثه توسط بیدی است. او که از رفتن به پرورشگاه ها و مکان هایی از این دست متنفر است، به کمک چند تن از دوستانش محل سکونت و روش جدیدی برای زندگی پیدا می کند. در نهایت دادگاهی که قرار است سرپرستی او را تعیین کند تشکیل می شود و دوستان بیدی موفق می شوند او را نگه دارند.


ناشر
نویسنده