من آسمان پر از ابرهای دلگیرم / اگر تو دلخوری از من، من از خودم سیرم من آن طبیب زمینگیر زار و بیمارم / که هر چه زهر به خود می‌دهم نمی‌میرم


ناشر
نویسنده
قالب شعر
روح حاکم احساسی عاشقانه ، اخلاقی عارفانه
جغرافیای کتاب ایران
رده سنی دانشجویی ، بزرگسال