کتاب در مورد قیام مردم ورامین و به شهادت رسیدن آن ها است اما برای نوجوانی کردن آن نویسنده یک شخصیت نوجوان را انتخاب کرده و روابط با دوستش و مسائل نوجوانی را درگیر این حادثه کرده تا کمی جذاب شود.


ناشر شهرستان ادب
نویسنده محمدرضا شرفی خبوشان
قالب رمان و داستان
روح حاکم
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اجتماعی-فرهنگی
رده سنی
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)