داستان در مورد دختری بنام مین لی است که در یک خانواده فقیر در روستای کوه بی ثمر زندگی می کند، مین لی پدری دارد زحمت کش که اهل قصه گویی است و شبها برای مین لی قصه می گوید و مادری دارد که از شرایط ناراضی است. مین لی با شنیده افسانه های پدرش آنها را باور می کند و مخفیانه از خانه بیرون می زند تا در سفری دور و دراز به کوه بی پایان برود جایی که پیرمرد ماه زندگی می کند. کسی که کتاب سرنوشت را در اختیار دارد و می تواند سرنوشت مین لی خانواده و روستایش را تغییر دهد. مین لی در این سفر با اتفاقات عجیبی رو به رو می شود و در نهایت درمی یابد که تغییر سرنوشت، از خود او شروع می شود نه از دستکاری کردن کتاب سرنوشت.


ناشر
نویسنده
قالب رمان و داستان
روح حاکم
جغرافیای کتاب
موضوع
رده سنی متوسطه دوره اول ، متوسطه دوره دوم
جنسیت اولویت اول خانم ها
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)