کتاب روایت های غلامانی است که از ابتدای سفر امام رضا تا شهادت ایشان همراه ایشان شدند، هر کدام در مقطعی و برای هدفی. غلامانی که امام را از مدینه تا مرو همراهی کردند، غلامی که برای ثبت وقایع همراه امام است، غلامی که از امام در مدت اقامت در مرو جاسوسی می کند یا غلامانی که ماموریت پیدا می کنند تا فضل بن سهل را به قتل برسانند. داستان از شروع سفر امام رضا شروع می شود و با شهادت ایشان به پایان می رسد.


ناشر به نشر
نویسنده حمیدرضا شاه آبادی
قالب رمان و داستان
روح حاکم
جغرافیای کتاب
موضوع اعتقادی-کلامی
رده سنی متوسطه دوره اول ، متوسطه دوره دوم
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)