میراندا با مادرش به تنهایی زندگی میکند. او ماجراهای مختلفی در مدرسه و با دوستانش دارد تا اینکه با پسر سال بالایی ای(مارکوس) آشنا میشود که معتقد است میشود در زمان سفر کرد. همزمان او یادداشتهایی را دریافت میکند که از آینده برایش ارسال میشود و وقایع زندگی اش را پیش بینی میکند. کتاب 3 بخش قابل توجه دارد. یک بخش که درباره رابطه میراندا با دوستان مدرسه اش و خورده داستانهایشان است، یک قسمت درباره گفتگوهایی است که میراندا با مارکوس و دیگران درباره سفر در زمان دارد و بخش سوم هم داستان مادر میراندا است که دارد خود را برای شرکت در یک مسابقه بزرگ آماده میکند(یکجور مسابقه حدس کلمه که اسامی فصلهای کتاب هم از روی آن گرفته شده). آخر داستان مشخص میشود که مارکوس همان شخصی است که از آینده برایش یادداشت میفرستاده


ناشر
نویسنده
قالب رمان و داستان
روح حاکم
جغرافیای کتاب
موضوع
رده سنی
جنسیت
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)