فواره گنجشک ها مثل کتاب قبلی یک داستان راستان نیمه ادبی متمرکز بر یکی از شخصیت های معصومین است. این کتاب هم به صورت داستان کوتاه از ابتدای عمر حضرت تا سال های پایانی عمر ایشان را در بر می گیرد. در ابتدای کتاب یک سندروم متداول داریم آنهم چشمان نگران پشت درهای بسته اتاق زایمان که تا امروز در پیش 10 عنوان کتاب داستانی سرگذشت نامه ای دیده ام. عدم خلاقیت در روایتگری مشکل عمده این گونه کتاب هاست. شاید غرض از نوشتن این کتاب ها آشنا کردن دانش آموزان با تاریخ و سیره و سبک زندگانی معصومین باشد. که احتملا هست. غرض بسیار خوب و شایسته ای است اما اگر این دسته آثار در جلب نظر مخاطب ناتوان باشند چطور؟ اتفاقی که غیر از داستان راستان شهید مطهری برای عمده این گونه آثار افتاده است. یک مشکل بزرگ این کتاب ها این است که بین گونه ادبی و روایی خام (آنگونه که در داستان راستان می بینیم) مستاصل و معلق مانده اند. داستان که نیستند. داستان کوتاه هم متن ادبی هم بیشتر شبیه حکایت اند. حکایت هایی که همیشه بخش عمده ای از ادبیات سرزمین ما را تشکیل می دادند


ناشر کتاب جمکران
نویسنده محمود پوروهاب
قالب داستان کوتاه
روح حاکم
جغرافیای کتاب
موضوع اعتقادی-کلامی
رده سنی کودک دبستانی ، متوسطه دوره اول
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)