این کتاب از مجموعه از نو با تو آقای عباس ولدی است. نویسنده ای زبردست و مشاوری صاحب تجربه در امور تربیتی و خانواده این کتاب در مورد یک قاعده زندگی مشترک و مقوله طلاق بود. قاعده اقتدار مردانه و لطافت زنانه که بسیار کاربردی بود و کلی آمورنده. ابتدا مطالب را ایشان بیان می کنند و سوالات مخاطبان را در ادامه می آورند سوالاتی که در طول برنامه رادیویی ایشان ضبط شده بود. صفحه بندی حرفه ای و قصل بندی دقیق کتاب بسیار عالی کار شده است. باید مابقی کتاب های این سری را هم مطالعه کرد تا بتوان نظر دقیق تری در مورد آن ارایه کرد.


ناشر
نویسنده