بعضی از حادثه ها آرام و بی صدا می آیند و صدایشان آن قدر نرم و لطیف است که باید گوش هایت را تیز کنی تا بتوانی آن را بشنوی، حادثه هایی که صدایشان مثل فرو افتادن قطره های باران بر روی شیشه است. در این رمان قصه ی دختری به نام هدیه بیان می شود که در ارتباط با خانواده و اطراف خود، درگیر کنش ها و واکنش هایی است و در این مسیر به مخاطب کمک می کند به غیر از آشنایی با دنیای بزرگتر از دنیای خود و درک عمیق زندگی، بداند که مشکلات عجیب و پیچیده و بزرگی نیز وجود دارد.


ناشر قدیانی
نویسنده فروزنده خداجو
قالب
روح حاکم
جغرافیای کتاب
موضوع
رده سنی
جنسیت
حجم کتاب