داستان در مورد یک پادشاه دادگری است که شمشیری دارد که اگر به سمت گناه کاری بگیردش رنگ عوض می کند و نشان می دهد که فرد گناه کار است یا بی گناه. او در زمانه ای پادشاه است که انسان ها و اجنه در کنار هم در صلح و صفا زندگی می کند. پادشاه وقتی میمیرد پسرش که انسان جاه طلبی است به پادشاهی می رسد. همسرش وقتی میمیرد آشفته می شود و اعلام می کند که می خواهد از فرشته مرگ انتقام بگیرد و کاری کند که هرگز نمیرد. همین جاه طلبی او سبب می شود تا اهریمن او را بفریبد و به خدمت خودش دربیاورد. چهره پادشاه دگرگون می شود و برای زنده ماندن باید هر ماه یک دختر نوجوان را قربانی کند تا به زندگی جاودانه برسد. به این ترتیب می شود اژدهاک. سال ها از پادشاهی او می گذرد و همه چیز در تاریکی و طلسم های شیطانی فرو می رود تا اینکه نوه او با دلاوریهای بسیار و بعد از گذشتن از خطرات بسیار زیاد با استفاده از شمشیر عدالت جدشان شیشه عمر اژدهاک را از بین می برند و همه به صلح و آزادی می رسند.


ناشر عهد مانا
نویسنده داوود امیریان
قالب رمان و داستان
روح حاکم تخیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع
رده سنی کودک دبستانی ، متوسطه دوره اول
جنسیت اولویت اول آقایان
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)