چه روزگار غریبی است و دنیا از آن غریب‌تر... این چه دنیایی است که دختر رسول خدا را در خود تاب نمی‌‌آورد! این چه دنیایی است که به همسر معشوق خدا جسارت می‌کند! چه روزگار غریبی است و دنیا از آن غریب‌تر... نباید روضه بخوانم، چرا که زخمهای درب سوخته باید سربسته بماند، باید گذرا از آن رد شد تا مرهم و منتقم این زخمها بیاید، و می‌آید... کتاب سبک جدید و ابتکاری در طرح ماجرای تاریخی زندگی حضرت صدیقه کبری انتخاب نموده است. اما نتیجه گیری دقیقی رخ نمی دهد و تحلیل خاصی از زندگی ایشان ارائه نمی شود. قلم نویسنده نیز گاهی آزاردهنده است و تکراری به نظر می رسد.


ناشر
نویسنده
قالب رمان و داستان ، خاطرات و زندگی نامه
روح حاکم احساسی عاشقانه ، اخلاقی عارفانه
جغرافیای کتاب ایران
موضوع تاریخی
رده سنی متوسطه دوره اول ، دانشجویی ، متوسطه دوره دوم ، بزرگسال
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)