داستان در مورد کودک یک ساله ای است به نام سوفی که از یک حادثه غرق شدن کشتی نجات پیدا می کند و توسط مردی عجیب به نام چارلز به سرپرستی گرفته می شود. چارلز ادم منطقی و اهل کتابی است ولی ادم عجیب و غریبی است به همین دلیل انجمن حمایت از کودکان به او اعلام می کند که حق ندارد سوفی را پیش خودش نگه دارد ولی چارلز مقاومت می کند و سوفی را تا سیزده سالگی بزرگ می کند تا اینکه به او اخطار می دهند که سوفی را تحویل دهد وگرنه مورد پیگرد قرار می گیرد. به همین دلیل چارلز و سوفی به فرانسه سفر می کنند جایی که زادگاه سوفی است. سوفی از ابدای داستان به طرز عجیبی باور دارد که مادرش زنده است و در پاریس می تواند او را بیابد. وقتی در پاریس در مسافرخانه ای جاگیر می شوند، سوفی با پسری به نام متئو اشنا می شود که روی بام زندگی می کند و اصلا پا روی زمین نمی گذارد و توی خیابان ها قدم نمی زند. او نوجوانی همسن سوفی است که با هزاران سختی روی بام ها زندگی می کند چون اگر بیاید روی زمین باید برود یتیم خانه. سوفی از طریق بام ها به طرف اداره بایگانی می رود و نهایتا اسنادی را از مادرش پیدا می کند، که نشان می دهد او با لباس مردانه وارد یک گروه نوازندگی شده است،( چون مثل اینکه ان زمان به زنان اجازه چنین کاری نمی دادند) سوفی در پایان داستان با دیگر بام نشینان هم آشنا می شود و بعد از کلی سفر روی بام ها مادرش را پیدا می کند و داستان تمام می شود.


ناشر پیدایش
نویسنده کاترین راندل
قالب رمان و داستان
روح حاکم تخیلی
جغرافیای کتاب اروپا
موضوع روان شناختی ، اجتماعی-فرهنگی
رده سنی متوسطه دوره اول
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)