داستان در مورد گروهی از مردمه که در حال زندگی کردن روی ماه هستند داخل یک شهرک که بهش می گن حباب، قوانین سفت و سختی برای زندگی انجا هست، مارتی و استیو شخصیت های اصلی داستان مدام این قوانین رو به جالش می کشن و نهایتا تصمیم می گیرند یک مه نورد را بردارند و به صورت غیرقانونی بروند روی ماه چرخی بزنند. در سفر شان با غارهایی مواجه می شوند که زندگی طبیعی در انجا جریان دارد، گیاهان و اب و اکسیژن وجود دارد، و یک نفر هم که 70 سال قبل تر همراه با مه نوردش گم شده بود، انجاست. مارتی و استیو کم کم با محیط خو می گیرند و متوجه می شوند که غار تحت سیطره موجودی است به نام گیاه که تمامی خواسته های انان را براورده می کند و ثرگود همان گمشده هم به همین دلیل 70سال است که انجا مانده. مارتی کم کم متوجه می شود که هر چقدر از اب و میوه های غار مصرف می کنند بیشتر دچار فراموشی می شوند و کم کم گذشته شان را از یاد می برند. اتفاقی که برای ثرگود افتاده است. این فراموشی تا جایی ادامه پیدا می کند که به صورت کامل جذب گیاه و غار می شوند، انها در نهایت می فهمند که ثرگود گیاه را می پرستد و گیاه هم تمامی خواسته هایش را براورده می کند، مارتی و استیو تصمیم می گیرند که در دو راهی عبودیت گیاه و اسایش و رفاه ابدی و آزادی آزادی را انتخاب کنند و از غار فرار کنند. با کمک ثرگود فرار می کنند ولی ثرگود تصمیم می گیرد به غار و نزد گیاه برگردد. مارتی و استیو هم تصمیم می گیرند چیزی به کسی نگویند تا دانش مندان گیاه و غار را نابود نکنند.


ناشر قدیانی
نویسنده جان کریستوفر
قالب رمان و داستان
روح حاکم تخیلی
جغرافیای کتاب آمریکای شمالی
موضوع فلسفی
رده سنی متوسطه دوره اول ، متوسطه دوره دوم
جنسیت اولویت اول آقایان
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)