ابتدای کتاب نوشته شده است که این داستان ها سعی بر واقعیت بودن دارند و امیدوارم حقوق دانان و روانشناسان بتوانند راه حلی دریابند. همانطور که مشخص است کتاب مجموعه داستان های اجتماعی است که اغلب شخصیت اصلی خانم است. در همه داستان ها یک روایت کوتاه مطرح می شود و سپس آخرش که اتفاق اصلی رقم می خورد با چه کنم داستان تمام می شود!!!! داستان هایی با موضوع دختری که با آرزوی همسر پولدار بدبخت میشه، دختری که بابا و شوهرش هردو زورگو و کتک بزنند، زن و شوهری که خیلی زندگی خوبی دارند اما با مرگ شوهر خانم بدبخت میشه و .......... برای اون کسایی که نویسنده گفته خیلی خوبه اما مخاطب عادی با مطالعه این کتاب افسردگی خواهد گرفت!!!


ناشر سوره مهر
نویسنده راضیه تجار
قالب داستان کوتاه
روح حاکم
جغرافیای کتاب ایران
موضوع روان شناختی
رده سنی
جنسیت
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)