سلام بر تو عباس، ای عبد صالح خدا! سلام بر تو که تا ابد تمام آب‌ها آبرو از تو می‌گیرند و به حرمت تو حیات می‌بخشند. ای اسوه ادب! مقام سقا بودنت را از پدر به ارث بردی! پدرت ساقی کوثر است و تو ساقی تمام عاشقانی که محتاج جرعه‌ای عشق‌اند.


ناشر
نویسنده
قالب رمان و داستان
روح حاکم اخلاقی عارفانه
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اهل بیت
رده سنی دانشجویی ، متوسطه دوره دوم ، بزرگسال