داستان در مورد نوجوانی سیزده ساله به نام کریستوفر هست که به دلیل مرگ مادر بزرگش به استونی گیت مهاجرت می کنند جایی که پدر بزرگش زندگی می کی کند و بعد از مرگ مادربزرگ تنها شده است. کریستوفر در مدرسه با دانش اموزی به نام جان اسکو رو به رو می شود که روحیات عجیبی دارد. جان هر روز بچه ها را به دخمه ای می برد و انجا انها را وادار می کند تا هر دفعه یکی از بچه ها در تاریکی این دخمه تنها بماند و مثلا به دنیای مردگان برود و بازگردد، همه بچه ها غیر از جان این کار را صرفا یک بازی و سرگرمی می پندارند اما وقتی کریستوفر وارد گروه می شود و نوبت او می شود بعد از تنها ماندن در تاریکی چیز هایی می بیند. او کودکانی را می بیند که در گذشته در معدن کار می کردند و بعد از یک حادثه در معدن گرفتار می شوند و می میرند، بعد از این این اتفاق کریستوفر به سراغ پدر بزرگش رفته و خاطرات او را از معدن چی های قدیمی می شنود و می فهمد که خیلی از معدن چی ها هم لشباح این کودکان را در دل تونل های تاریک دیده اند. جان اسکو از مدرسه بدلیل همین ماجراجویی هایش اخراج می شود و ناپدید تا جایی که همه فکر می کنند اما کریستوفر بعد از اینکه متوجه می شود که رفتارهای عجیب جان بدلیل خخانواده ناهنجار و پدر دایم الخمرش است بعد از ماجراهایی او را پیدا می کند و به خانواده اش بر می گرداند.


ناشر قدیانی
نویسنده دیوید آلموند
قالب رمان و داستان
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب اروپا
موضوع فلسفی ، روان شناختی ، اجتماعی-فرهنگی
رده سنی دانشجویی ، متوسطه دوره دوم ، بزرگسال
جنسیت اولویت اول آقایان
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)