موضوع در باره ی یک دختر بچه ای است که روز تولدش است و دوستش می گوید برو به کتاب فروشی که آدرس می دم بگو یک کتاب میخوام که من و به آرزوهام برسونه. کتاب فروش که همین آقای روی جلد کتاب است یک آدم غیر معمول و عجیب غریب که یک کتاب به او می دهد. هلیا که اسم دختر داستان است در بچگی یک موش کثیف روی صورتش رژه رفته و از هر چی که به موش ربط داشته باشه می ترسه. کتاب و که باز می کنه ناگهان یک موش از داخل کتاب برای او دست تکان می ده و بعد از ترسیدن او هلیا خود را در کارخانه ای متروک کنار موش ها و هم قد آن ها می بینه. بعد از گذشت مدت زمانی که ترسش می ریزد با کمک موش ها که زبان اورا می فهمیدند به خانه بر می گردد.


ناشر هوپا
نویسنده تینا جمالی
قالب رمان و داستان
روح حاکم تخیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع
رده سنی کودک دبستانی
جنسیت
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)