«تصویر دوریان گری شاهکار اسکار وایلد، نابغه زبان و ادب انگلیسی است. دوریان گری خوش چهره ترین جوان دوره خویش بود و روزی که نگارگر تابلویی از او کشید خود به زیبایی تصویرش حسادت کرد و حاضر شد روحش را به شیطان بفروشد به شرط آن که خودش همیشه جوان بماند ولی در عوض تابلو رو به پیری بگذرد.» در واقع تصویر دوریان گری، نشان دهنده ذات اوست. شخصیت واقعی دوریان گری در پس تصویری که از وی کشیده شده پنهان است و تصویر نقاشی شده از او حالات دورنی اش را نشان می دهد.


ناشر افق
نویسنده اسکار وایلد
قالب رمان و داستان
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب اروپا
موضوع
رده سنی متوسطه دوره دوم ، بزرگسال
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب زیاد (بالای 300 صفحه)