ناشر افق
نویسنده ژول ورن
قالب رمان و داستان
روح حاکم ماجراجویی
جغرافیای کتاب
موضوع
رده سنی متوسطه دوره اول
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)