داستان در مورد موش کوچکی به نام دسپرا است که با قوانین جامعه موش ها مقابله می کند و از جامعه خود طرد می شود و وارد دنیاهای جدیدی می شود. وارد دنیای انسان ها می شود و عاشق شاه زاده ای می شود و مجبور می شود برای نجات او وارد دنیای موش های سیاه چاله شود و با تاریکی و رذالت به مبارزه برخیزد.


ناشر افق
نویسنده کیت دی کامیلو
قالب رمان و داستان
روح حاکم تخیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع تربیتی-اخلاقی ، روان شناختی
رده سنی کودک دبستانی ، متوسطه دوره اول
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)