ناشر کتاب نیستان
نویسنده ابوالفضل زورویی نصرآباد
قالب داستان کوتاه
روح حاکم اخلاقی عارفانه
جغرافیای کتاب
موضوع اعتقادی-کلامی ، تربیتی-اخلاقی ، اهل بیت
رده سنی دانشجویی ، متوسطه دوره دوم ، بزرگسال
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)