ناشر کتاب نیستان
نویسنده گروهی از مولفین
قالب داستان کوتاه
روح حاکم
جغرافیای کتاب
موضوع
رده سنی
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)