ناشر روایت فتح
نویسنده راضیه تجار
قالب خاطرات و زندگی نامه
روح حاکم
جغرافیای کتاب
موضوع دفاع مقدس
رده سنی دانشجویی ، متوسطه دوره دوم
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)