موجودی که نمیتونه از دیوار رد بشه، اگه از بلندی بیفته، پاش زخم میشه و برای رفتن به نقاط دور باید سوار ماشین بشه، چه جور موجودیه؟! درست حدس زدید، یه شبحه! من شبحم! یه شبح دو ساله، اما قد و هیکلم اندازه یه نوجوون 16 - 17 ساله س! یه شبح ماجراجو که می خواد از هر چیزی سردربیاره. رادیو رو روشن می کنه و همراه برنامه «چند سال قبل در چنین روزی» این طرف اون طرف می ره! تا وقتی یه دختر شیطون مثل خودش با یه راز بزرگ تو زندگیش، میاد سراغش و ...


ناشر شهرستان ادب
نویسنده هادی خورشاهیان
قالب رمان و داستان
روح حاکم تخیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع
رده سنی متوسطه دوره دوم
جنسیت
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)