داستان در مورد سه نوجوان است. یک خواهر و برادر و دوست برادر که سهراب نام دارد. در نزدیکی خانه خواهر و برادر یک مردی زندگی می کند که همیشه با یک ضبط قدیمی ور می رود و به یک نوار کاست گوش می کند، یک روز سهراب برای کمک به پیرمرد و اب دادن به گل های خانه اش به خانه او می رود و از سر کنجکاوی سراغ نوار و ضبط می رود اما نوار گیر می کند و ضبط از کار می افتد، سهراب مجبور می شود که ضبط را برای تعمیر از خانه خارج کند و به تعمیرکار برساند اما ضبط را از مغازه می دزدند. وقتی پیرمرد برمی گردد متوجه نبودن ضبط می شود و سهراب را فرامی خواند تا راز صدایی را که او هر روز به آن گوش می دهد برایش تعریف کند.


ناشر شهرستان ادب
نویسنده لیلا عباسعلی زاده
قالب رمان و داستان
روح حاکم
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اجتماعی-فرهنگی
رده سنی متوسطه دوره اول ، متوسطه دوره دوم
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)